Στο Ευρωκοινοβούλιο η ρύπανση του Καλαμά

 

  Το  θέμα της ρύπανσης του ποταμού  Καλαμά, στην Ήπειρο, φέρνουν στο  ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Με αφορμή τις καταγγελίες από πρωτοβουλίες πολιτών και τα δημοσιευμένα στοιχεία για ανησυχητικές μετρήσεις ρύπων σε ορισμένα σημεία, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν.

  

Στην  ερώτηση υπενθυμίζει παλαιότερες γραπτές δεσμεύσεις της Κομισιόν για το ίδιο ποτάμι, καθώς και τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά. Η Κομισιόν είχε δεσμευθεί το 2007 «να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς» τα μέτρα για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών νομοθετημάτων, μεριμνώντας παράλληλα για διενέργεια κατάλληλης περιβαλλοντικής μελέτης και εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης.

  Ο ευρωβουλευτής  των Οικολόγων Πράσινων θέτει την Κομισιόν προ των ευθυνών της, καλώντας την να δηλώσει με τι τρόπο και με τι αποτελέσματα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Παράλληλα, ζητάει να πληροφορηθεί σε τι βαθμό έχει εκπληρώσει η χώρα μας τις υποχρεώσεις της από τη Οδηγία για τα Νερά και τι μέτρα έχει λάβει η Ε.Ε. για να επιβάλει τη εφαρμογή των περιβαλλοντικών μας υποχρεώσεων.

  «Τα συμφέροντα και η  αδιαφορία που  ρυπαίνουν τον  Καλαμά, πρέπει να αντιμετωπιστούν  χωρίς καμιά ανοχή ή συγκάλυψη», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Είμαστε στο πλευρό των πολιτών που αγωνίζονται για καθαρό Καλαμά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Από τις τοπικές αρχές μέχρι την κυβέρνηση και την Κομισιόν, όλοι χρειάζεται να πιεστούν για να κάνουν επιτέλους αυτό που είναι υποχρεωμένοι». 

 

 

  (Ακολουθεί  το κείμενο της ερώτησης) 

 
 
 

  Θέμα:  Ρύπανση στον ποταμό Καλαμά 

 

  Καταγγελίες φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών  από την Περιφέρεια της Ηπείρου  στην Ελλάδα (1), μιλούν για σοβαρή απειλή στον ποταμό Καλαμά από μόνιμες πηγές  ρύπανσης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες (2) αναφέρουν ότι προκαταρκτική μελέτη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών επιβεβαιώνει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης στον παραπόταμο Βελτσιστινό, ιδιαίτερα στην έξοδο της τάφρου της Λάψιστας που δέχεται την απορροή της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων και τις σποραδικές υπερχειλίσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της περιοχής που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δε διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου. 

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60, οι χώρες μέλη όφειλαν να έχουν υποβάλει συνοπτική έκθεση περιβαλλοντικής ανάλυσης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών μέχρι το Μάρτιο του 2005, από το 2006 να ξεκινήσουν να παρακολουθούν την οικολογική και χημική κατάσταση και μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 να έχουν δημοσιεύσει τα τελικά σχέδια διαχείρισής τους μετά από διαβούλευση.

  Σε  απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος  κ. Δήμα σε παλαιότερη ερώτηση για τον ίδιο ποταμό (Ε-2479/2007), γινόταν αναφορά στις οδηγίες 2000/60 και 1996/61, με την επισήμανση ότι η Επιτροπή «θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα μελλοντικά μέτρα για την εφαρμογή αυτών και άλλων περιβαλλοντικών νομοθετημάτων, ώστε οι ελληνικές αρχές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αναφορικά με την WFD, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη διενέργεια κατάλληλης περιβαλλοντικής μελέτης που θα χρησιμεύσει στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και του προγράμματος μέτρων, με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας».

 

 Ερωτάται  η Επιτροπή: 

  • Αν είναι ενήμερη για τις καταγγελίες για το πρόβλημα ρύπανσης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Καλαμά.
  • Αν η Ελλάδα έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τις οδηγίες 2000/60 και 1996/61 και τι μέτρα έχει λάβει για το θέμα αυτό η Επιτροπή.
  • Τι αποτελέσματα έχει αποδώσει η παρακολούθηση και οι παρεμβάσεις τις οποίες δήλωνε η Επιτροπή στην ανωτέρω απάντηση Ε-2479/2007 ότι δεσμευόταν να πραγματοποιήσει.

 
 

  1. http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=5620:n-&catid=40&Itemid=72
  2. http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=09/01/2010&id=119225
  3. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_15/11/2009_337385

 

Διαβάστε επίσης

Συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο η Έκθεση Τρεμόπουλου για τη διαφάνεια

Συζητείται αύριο στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σχέδιο Έκθεσης του Μιχάλη Τρεμόπουλου «για τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τις χρηματοδοτήσεις της».