Συνεχίζεται η παραπλάνηση από τη διοίκηση Ψωμιάδη για το δρόμο του Ωραιοκάστρου

Απάντηση στον κ. Νικ. Ψαλτόπουλο

Με ένα νέο κείμενο και δημοσιεύματα (16-2-2012) η διοίκηση Ψωμιάδη, δια του κ. Νικ. Ψαλτόπουλου, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητασχετικά με την πολύπαθη οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου.

Κατ’ αρχήν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένα τόσο παραπλανητικό κείμενο έχει συνταχθεί από δημόσιο υπάλληλο και μάλιστα από πολιτικό μηχανικό επιβλέποντα του έργου και προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Και αυτό γιατί -εκτός των άλλων- ο κ. Νικ. Ψαλτόπουλος ισχυρίζεται σε γενικές γραμμές ότι:

(α) Οι παράνομες πράξεις των κκ. Νικ. Ψαλτόπουλου – Αλ. Κωνσταντινίδη που έβλαψαν τα μέγιστα τη Ν.Α.Θ. στηρίχθηκαν σε νόμους που όμως είτε δεν υπάρχουν, είτε -ενώ υπάρχουν- δεν έχουν εφαρμογή στις εν λόγω περιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται η παρανομία και η οικονομική ζημία από αυτές τις ενέργειές τους.

(β) Είναι περήφανος για προσωρινή θετική έκβαση υπόθεσης της Ν.Α.Θ. στην οποία διατυπώθηκαν και συνεχίζουν να διατυπώνονται από τους κ. Νικ. Ψαλτόπουλο και Αλ. Κωνσταντινίδη αρνητικές απόψεις για τα συμφέροντα της Ν.Α.Θ. (που μάλιστα στηρίζονται σε νόμους που δεν ισχύουν), απόψεις αντιδιαμετρικές από τις έγγραφες ενέργειες του κ. Ι. Σιάνη που και ευεργετικότατες είναι για τη Ν.Α.Θ. και στηρίζονται σε ισχύοντα νόμο.

(γ) Ηθικοί αυτουργοί για τα ατυχήματα που συνέβησαν (στην οδό προς Ωραιόκαστρο), είναι οι κάτοικοι της Γαλήνης και οι εκπρόσωποί τους, που απέτρεψαν τη διαπλάτυνση της οδού στην περιοχή της Γαλήνης, ώστε η οδός να έχει ενιαίο πλάτος, με την προσφυγή τους στο ΣτΕ».

Για τους παραπάνω ισχυρισμούς, η πραγματικότητα είναι άλλη:

Για το (α)

1. Παράνομες πληρωμές νέων τιμών, προκληθείσα ζημία της Ν.Α.Θ. πολύ πάνω από 60.000€: Η αλήθεια είναι ότι την αρχική παρανομία διέπραξαν οι κ. Αλ. Κωνσταντινίδης – Νικ. Ροϊδης, όμως επειδή από τις διατάξεις των Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί, όφειλε ο κ. Ν. Ψαλτόπουλος να εντοπίσει την παρανομία και στους λογαριασμούς που υπέγραψε από τον Μάιο του 2007 μέχρι και σήμερα να παρακρατήσει το σχετικό ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Όσον αφορά το ερώτημα «από ποιον άραγε

λεηλατήθηκε το αρχείο του έργου», σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι κκ. Αλ. Κωνσταντινίδης και Παν. Ψωμιάδης, όταν ο τελευταίος δεν προέβη στην πειθαρχική δίωξη του κ. Αλ. Κωνσταντινίδη που του ζητήθηκε με το 735/5-6-07 έγγραφο των επιθεωρητών του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τη μη χορήγηση των αιτηθέντων στοιχείων. Μάλιστα, υπάρχουν έγγραφες δικαιολογίες του κ. Αλ. Κωνσταντινίδη, που ευθύνες για το «λεηλατημένο αρχείο» αποδίδει στην άρνηση συνεργασίας των υπαλλήλων κ. Παν. Παπαδόπουλου και Σοφ. Λεώνη.

2. Διάθεση των προϊόντων εκσκαφής: Η αναφορά και μόνο ότι «δεν μπορεί η υπηρεσία να παίρνει όλα τα φορτηγά με τα προϊόντα εκσκαφών από πίσω για να δει που αυτά εναποτίθενται. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές που του δίδονται», θα πρέπει να προκαλέσει την αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση. Και αυτό γιατί υπάρχει πλέον έμμεση ομολογία ότι το έργο εκτελέστηκε χωρίς η υπηρεσία να το επιβλέψει, «με τον αυτόματο πιλότο» και με εντολές που ποτέ δεν δόθηκαν, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για την εναπόθεση των προϊόντων στο λατομείο ΤΙΤΑΝ της Ν. Ευκαρπίας.

3. Παρανομία που αφορά τις ποσότητες κονδυλίων των Π.Π.Α.Ε. (επιμετρήσεις) και των λογαριασμών που δεν εμφανίζονται στην τελική επιμέτρηση: Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με τον 6ο λογαριασμό ο κ. Νικ. Ψαλτόπουλος πλήρωσε τα κονδύλια Α-2, Α-25, Β1, Β-29.2.2, Β-53.3, Β-66.6, Β-56.4.1, Ε-2.2 με ποσότητες 87.550,79 μ3, 2804,34 μ3, 8190,96 μ3, 4834,77 μ3, 1025,00 μ3, 57 τεμ, 4919,00 μ2, 572,30 μ2 αντίστοιχα ενώ οι εμφανιζόμενες στην τελική επιμέτρηση ποσότητές τους είναι 86232,67 μ3 , 2781,94 μ3, 8098,31 μ3, 4769,80 μ3, 695,00 μ3, 55 τεμ, 4879,00 μ2 και μηδέν (ψευδείς βεβαιώσεις περί την υπηρεσία).

4. Κόμβος Βερόπουλου: Η ψευδής, απαράδεκτη και παραπλανητική αναφορά ότι «είναι ιδιωτικό έργο. Καμία ανάμειξη της υπηρεσίας στη μελέτη και κατασκευή του. Η υπηρεσία απλά ανανέωσε την παλιά άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης, λόγω αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού στη θέση αυτή», θα πρέπει επίσης να προκαλέσει την αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση. Και αυτό γιατί: Σαφώς και δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό έργο ο κατασκευασθείς ισόπεδος κόμβος της επαρχιακής οδού μπροστά και έξω από την ιδιοκτησία του κ. Βερόπουλου, σε χώρο δηλαδή του ελληνικού Δημοσίου. Ομολογία της υπηρεσίας ότι δεν επέβλεψε τη μελέτη και κατασκευή δημοσίου έργου, που μάλιστα δημιούργησε σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα και στις κυκλοφοριακές συνδέσεις των υπολοίπων παροδίων ιδιοκτησιών και στον οικισμό των Ελληνοποντίων «Γαλήνη». Και όλα αυτά ενώ είχαν προηγηθεί τα σχετικά έγγραφα του κ. Ι. Σιάνη (07/12717/12-12-05 και 07/1825/27-2-06), που υπέγραψε ο κ. Αλ. Κωνσταντινίδης και κοινοποιήθηκαν στον κ. Παν. Ψωμιάδη, με τα οποία: Απαγορευόταν η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στο τμήμα αυτό της επαρχιακής οδού, ενώ ζητείτο ο πειθαρχικός έλεγχος των υπευθύνων γιατί δεν υπήρχε η μόνιμη περίφραξη κατά μήκος της πρόσοψης του κ. Βερόπουλου που στην υπόψη περίπτωση προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία των κυκλοφοριακών συνδέσεων (ΒΔ.465/70) εξαιτίας της υπάρχουσας κάθετης αγροτικής οδού.

5. Βλάβες, παραλήψεις, κακοτεχνίες του έργου: ενδεικτικά αναφέρουμε τις αναφερόμενες στο 07/349/16-1-09 έγγραφο του κ. Νικ. Ψαλτόπουλου προς τον κ. Στάθη Κελεσίδη. Τον ισόπεδο κόμβο στο ύψος του Βερόπουλου. Το στραγγαλισμό της κυκλοφορίας στις θέσεις των 2 ισόπεδων κόμβων (οδός Κονταξοπούλου, συμμαχική οδός), στις θέσεις των εισόδου-εξόδου Γαλήνης και στην ανισόπεδη διάβαση με την περιφερειακή οδό.

6. Παραβίαση συμβατικών προθεσμιών: Η καθόλα ψευδής αναφορά ότι δεν έγινε «καμία παραβίαση συμβατικών προθεσμιών» διαψεύδεται κατ’ αρχήν από το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με το οποίο ζητείται ο πειθαρχικός – ποινικός έλεγχος των εμπλεκομένων για την παραβίαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών (μη επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο κλπ.).

6. Έργο κατασκευής της οδού Λιβάδι- Αγ. Χαράλαμπος: Το υποκριτικό ερώτημα «γιατί ο κ. Μ. Τρεμόπουλος το αναφέρει, αφού δεν κατασκευάστηκε» έχει την εξής απάντηση: Διότι οι κ. Νικ. Ψαλτόπουλος – Αλ. Κωνσταντινίδης με τη δημοπράτηση και μόνο του έργου απείλησαν την ελάττωση της περιουσίας της Ν.Α.Θ. κατά 600.000€. Μάλιστα χάρη στη δική μας παρέμβαση αποτράπηκε την τελευταία στιγμή η εν λόγω ελάττωση.

7. Έργο συντήρησης και αστυνόμευσης του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Θεσσαλονίκης: το υποκριτικό ερώτημα του κ. Νικ. Ψαλτόπουλου έχει και πάλι πλήθος απαντήσεων, όπως τις παρανομίες των κ. Νικ. Ψαλτόπουλου και Αλ. Κωνσταντινίδη που αφορούν: την παράνομη εκτέλεση από την ΔΤΥΝΑΘ ταυτόχρονα των ίδιων εργασιών και μέσω εργολαβιών και μέσω αυτεπιστασίας (υπάρχον συνεργείο συντήρησης). Το «45άρι» που αφορά τη μεταφορά άμμου σε περιοχή της Ν. Μηχανιώνας (η μεταφορά βαπτίστηκε παράνομα δημόσιο έργο). Την ελλιπή έως επιλεκτική αστυνόμευση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των παροδίων ιδιοκτησιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης μήκους 500 χιλιομέτρων. Χαρακτηριστικές δύο τουλάχιστον περιπτώσεις παρανομιών και στην οδό προς Ωραιόκαστρο (Κέντρα Αραράτ και Δηβέλια). Από τα αδικήματα αυτά μάλιστα και συνθήκες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων δημιουργούνται και η περιουσία της Ν.Α.Θ. ελαττώνεται ή απειλείται η ελάττωσή της σε ποσό μάλιστα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Για το (β)

Αγωγή κ. Ι. Παρωτίδη για τη διεκδίκηση 330.000 €: Σύμφωνα με το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εξ αρχής ο κ. Ι. Σιάνης ενεργοποίησε εγγράφως τις ευεργετικότατες για τη Ν.Α.Θ. διατάξεις του Ν.3316/05 κατά του κ. Ι. Παρωτίδη. Αντίθετα οι κ. Νικ. Ψαλτόπουλος και Αλ. Κωνσταντινίδης μέχρι και σήμερα εγγράφως ισχυρίζονται ότι οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν μολονότι είναι γνώστες της σελίδας 44 της έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όπου αναλυτικά επεξηγείται γιατί ισχύουν οι εν λόγω διατάξεις. Ο κ. Αλ. Κωνσταντινίδης, επιπλέον, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί προώθησε προς πληρωμή σχετικό λογαριασμό από τη διεκδίκηση των 330.000 € χωρίς μάλιστα να υπάρχει ούτε σχετική πίστωση, ούτε σύμβαση!!!

Για το (γ)

Υπεύθυνοι ατυχημάτων που προκαλούνται εξαιτίας της μη κατασκευής του ενδιάμεσου τμήματος μήκους 800μ της οδού: Σαφώς και δεν είναι υπεύθυνοι οι κάτοικοι της «Γαλήνης» που διαμαρτυρήθηκαν γιατί οι υπεύθυνοι συνέταξαν και ενέκριναν μελέτες –κτηματολόγια που ψευδώς βεβαίωναν ότι η περιοχή είναι εντός σχεδίου και γι αυτό ακολούθησαν τις διατάξεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενώ η αλήθεια (που οι «ηθικοί αυτουργοί» εντόπισαν) είναι ότι η περιοχή αυτή είναι εντός σχεδίου και γι’ αυτό πριν τη δημοπράτηση του έργου το 2005 έπρεπε να προηγηθούν οι διαδικασίες της τροποποίησης του υπάρχοντος διατάγματος ρυμοτομίας και των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού. Με βάση τα παραπάνω υπεύθυνοι μεταξύ άλλων είναι: ο δήμαρχος κ. Νικ. Μπάτος και οι παράγοντες της Ν.Α.Θ. κ. Σοφία Λεώνη, Θεμ. Τζαναβάρης (υπάλληλοι τότε της ΔΤΥΝΑΘ) και Διον. Ψωμιάδης, ο πρώτος γιατί ως αρμόδιος δεν φρόντισε για τις παραπάνω διαδικασίες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις γιατί υπέγραψαν το 2005 την μελέτη δημοπράτησης του έργου. Επίσης υπεύθυνοι είναι τα μέλη της Ν.Σ.Δ.Ε., που με την ομόφωνη γνωμοδότησή τους 88/31-3-06 απέρριψαν τη σχετική εισήγηση του κ. Ι. Σιάνη που επέλυε το εν λόγω πρόβλημα.

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τη συμπεριφορά των κ. Αλ. Κωνσταντινίδη και Νικ. Ψαλτόπουλου. Έτσι π.χ. στην σελίδα 101 της έκθεσης αναγράφεται «Δεν τηρήθηκε η διαδικασία έκδοσης και πρωτοκόλλησης διοικητικών εγγράφων. Έγινε αυθαίρετη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων περί δημοσίων έργων, γεγονός που προκύπτει από τις κάτωθι αναγραφόμενες φράσεις στα διοικητικά έγγραφα: «κατά τη γνώμη κ.λ.π…. κατά την κρίση του τότε επιβλέποντα στο έργο… από τον επιβλέποντα δηλώθηκε ότι δεν είχε στα χέρια του την μελέτη του έργου…, η απαίτηση σύνταξης νέας μελέτης τεχνικών, κατά τη γνώμη του υποφαινόμενου… κατά τη γνώμη του προϊσταμένου ΤΣΕΣΥ… η γνώμη της υπηρεσίας μας…» και από την κατ’ αόριστο και υποκειμενικό τρόπο ερμηνεία των πλημμελών πράξεων της υπηρεσίας.

Συμπερασματικά, δηλαδή, φαίνεται ότι το σύστημα Ψωμιάδη ελπίζει «να πέσει στα μαλακά», όπως ακριβώς συνέβη και στη γνωστή ελληνική ταινία, όπου απαλλάχτηκε από το δικαστήριο ο δράστης της απόπειρας δηλητηριασμού του συζύγου της ερωμένης του, αφού το δικαστήριο τον χαρακτήρισε «κουτοθωμά».

Θεσσαλονίκη, 23.2.2012

Μιχάλης Τρεμόπουλος

Διαβάστε επίσης

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ

Το πρόγραμμά μας είναι οι αγώνες μας

{youtube}tY4q_rI1mpg{/youtube} Τοποθέτηση του ευρωβουλευτή Μιχ. Τρεμόπουλου στην εκδήλωση – συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με θέμα την

Υπάρχουν λεφτά για πράσινες επενδύσεις στην Αυτοδιοίκηση

Πραγματοποιήθηκε χθες 23/8/2010 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ η παρουσίαση του βιβλίου του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου «Χρηματοδοτικά εργαλεία για “πράσινες” επενδύσεις στην Αυτοδιοίκηση», με την παρουσία