Τεχνητά διογκωμένα τα ελλείμματα του ΟΣΕ!

Κλιμακώνουν και στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι τη μάχη για την υπεράσπιση του σιδηροδρομικού δικτύου

Με νέες πρωτοβουλίες, διάβημα στην Κομισιόν ερωτήσεις και συζήτηση στην επόμενη ολομέλεια στο ευρωκοινοβούλιο κλιμακώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι την προσπάθεια υπεράσπισης του σιδηροδρόμου.

Συγκεκριμένα:

  • Γραπτή ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου, που κατατέθηκε λίγο πριν το κλείσιμο του ευρωκοινοβουλίου για τις θερινές διακοπές, καταγγέλλει την επί δεκαετίες συστηματική αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους προς τον Ο.Σ.Ε.: Για να εξοικονομήσουν δαπάνες (και να προωθήσουν συμφέροντα οδικών μεταφορών με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις), οι ελληνικές κυβερνήσεις υποχρέωναν τον Ο.Σ.Ε. να δανείζεται με κρατική εγγύηση τα ποσά που έπρεπε να παίρνει ως απευθείας δημόσια χρηματοδότηση. Με τον τρόπο αυτό, δημόσιο χρέος και κρατικά ελλείμματα αρκετών δις, μεταμφιέζονταν σε χρέος του Ο.Σ.Ε., χρέος που χρησιμοποιείται τώρα από την κυβέρνηση και την Κομισιόν ως επιχείρημα για τον ακρωτηριασμό του δικτύου.
  • Αντίστοιχη προφορική ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου για την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, θα συζητηθεί παρουσία του επιτρόπου Μεταφορών στην επόμενη Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου. Πολιτικό θέμα δημιουργεί η υπογραφή της Κομισιόν στον όρο του Μνημονίου που επιβάλλει κλείσιμο γραμμών, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαγορεύουν την αχρήστευση έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.
  • Έγγραφο διάβημα προς την Κομισιόν που θα ζητά εξηγήσεις για το θέμα των ελληνικών σιδηροδρόμων, αποφάσισαν ομόφωνα οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Μεταφορών του ευρωκοινοβουλίου. Η σχετική πρωτοβουλία προήλθε από την ομάδα των Πράσινων, με πρόταση του Μιχ. Τρεμόπουλου.

 «Αναδεικνύουμε και στο ευρωκοινοβούλιο, με συγκεκριμένα στοιχεία, ότι τα ελλείμματα του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα είναι πρώτα πολιτικά και μετά οικονομικά», δήλωσε οΜιχάλης Τρεμόπουλος. «Στηρίζοντας μέσω του Μνημονίου το κλείσιμο γραμμών, η Κομισιόν επιβραβεύει πρακτικές μεταμφίεσης 9 δις δημόσιου χρέους σε χρέος του ΟΣΕ, αλλά και αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των σιδηροδρόμων. Το τεράστιο αυτό ζήτημα  θα συνεχίσουμε να το θέτουμε και στο ευρωκοινοβούλιο, μέχρι η Κομισιόν να σεβαστεί τουλάχιστον την ευρωπαϊκή νομιμότητα και να πάψει να παρέχει άλλοθι στην προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων να δώσουν στις οδικές μεταφορές μονοπωλιακό σχεδόν ρόλο.  Όσο πλήρης είναι η συμφωνία μας με το αίτημα για εξυγίανση του ΟΣΕ και αναβάθμιση του ρόλου του σιδηροδρόμου, άλλο τόσο είναι απόλυτη η αντίθεσή μας σε κάθε σκέψη για ακρωτηριασμό του δικτύου του».

 

 

(ακολουθεί το κείμενο των δύο ερωτήσεων)

 

 

Γραπτή ερώτηση

Θέμα: Αθέτηση Οικονομικής Συμφωνίας του Ελληνικού Κράτους με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

Η Οικονομική Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου-Ο.Σ.Ε., κυρωμένη με το Ν.Δ. 1300/ 1972,  δέσμευσε για λόγους ισότιμου ανταγωνισμού το Ελληνικό Δημόσιο για συμμετοχή στις δαπάνες επενδύσεων, συντήρησης και φύλαξης του σιδηροδρομικού δικτύου σε ποσοστό αντίστοιχο με τις οδικές υποδομές. Οριζόταν επίσης ρητά υποχρέωση συμμετοχής και στους τόκους δανείων του Ο.Σ.Ε. για έργα υποδομής και επιδομής. Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέφθηκαν και στα μεταγενέστερα νομοθετήματα.

Τις υποχρεώσεις αυτές έχουν αθετήσει κατά πάγια πρακτική όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μόνος μέτοχος του Ο.Σ.Ε., επέβαλλε συστηματικά δανεισμό του οργανισμού με κρατικές εγγυήσεις για το σύνολο των ποσών που όφειλε να καλύπτει το ίδιο, αλλά και για την εξυπηρέτηση αντίστοιχων προηγούμενων δανείων. Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας που προβλέπονται από τον ελληνικό Ν.2671/98, αλλά και για τις Υποχρεώσεις Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, που καταβάλλονται προς όλα τα άλλα δημόσια μεταφορικά μέσα πλην του σιδηροδρόμου. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών, ο σιδηρόδρομος είναι επί δεκαετίες το μόνο μεταφορικό μέσο όπου μεγάλο μέρος της εθνικής συμμετοχής καταβάλλεται μέσω δανεισμού με κρατική εγγύηση και όχι με απευθείας κρατική χρηματοδότηση.

Εξειδικευμένοι πανεπιστημιακοί (1) υπολογίζουν το πραγματικό χρέος του ΟΣΕ σε λιγότερο από 10% των επίσημων ποσών.  Το υπόλοιπο αποτελεί «κρυφό» δημόσιο χρέος, που επιβλήθηκε στον Ο.Σ.Ε. με στόχο  να μην εμφανίζονται στα δημόσια ελλείμματα και στο συνολικό δημόσιο χρέος οι σχετικές υποχρεώσεις του κράτους.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Είναι ενήμερη για τις πρακτικές αυτές των ελληνικών κυβερνήσεων; Τις θεωρεί σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού;
  • Θεωρεί τις πρακτικές αυτές συμβατές με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για  πλήρη παροχή αντικειμενικών στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος της;

 

  1. http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=72&artId=263827&dt=02/07/2009 άρθρο Ι.Κ. Μουρμούρη, ΒΗΜΑ, 2.7.2009

 

 

Προφορική ερώτηση, για συζήτηση στην Ολομέλεια

Θέμα: Επιβολή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όρου για κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα

Το Μνημόνιο για τους όρους δανειοδότησης της Ελλάδας συνυπογράφεται από την Κομισιόν και επιβάλλει ρητά το κλείσιμο ζημιογόνων σιδηροδρομικών γραμμών.

Επί δεκαετίες οι ελληνικές κυβερνήσεις αθετούσαν συστηματικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Ο. Σ. Ε. υποχρεώνοντάς τον να καλύπτει τα ποσά με δάνεια υπό κρατική εγγύηση. Δάνεια κάλυψαν και μεγάλο μέρος της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του, αντίθετα με τις άλλες μεταφορικές υποδομές.

Το κλείσιμο των γραμμών επιβραβεύει πρακτικές μεταμφίεσης 9 δις δημόσιου χρέους σε χρέος του ΟΣΕ, αλλά και αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των σιδηροδρόμων.

Είναι συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς η απαίτηση, εκ μέρους και της Κομισιόν, για κλείσιμο γραμμών συγχρηματοδοτημένων με ευρωπαϊκούς πόρους;

 

Διαβάστε επίσης

Υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα που συγκρούονται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνέντευξη παραχώρησε ο κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος, στη  δημοσιογράφο κ. Αθανασία Δαφιώτη στο πλαίσιο της επίσκεψης δημοσιογράφων καλεσμένων του Γραφείου της Αθήνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Θέλουμε μια Ευρώπη σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη

K: Πώς μπορεί να συνεισφέρει το «ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» (ΕΚ) στην αντιμετώπιση της κρίσης; Μιχάλης Τρεμόπουλος (ΜΤ): Ήδη το ΕΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβάλει