Τι έγινε η Έκθεση για τους Ρομά;

Ερώτημα Τρεμόπουλου σχετικά με την καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση Έκθεσης για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους Ρομά

Με ερώτησή του στο ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ζητά από την Κομισιόν να δώσει στη δημοσιότητα Έκθεση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους Ρομά, την οποία είχε παραγγείλει από τον Ιούλιο του 2008 και έχει στα χέρια της μισό χρόνο τώρα.

Η Έκθεση έχει τίτλο “Δραστηριότητες για τη βελτίωση του αντικτύπου πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και στη μη διακριτική μεταχείριση των Ρομά στην ΕΕ” και εκπονήθηκε από το European Roma Rights Centre.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: “Σε μια συγκυρία που τα δικαιώματα των Ρομά καταπιέζονται σε μια σειρά Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας μάλιστα προκαλέσει την καταδίκη του Ευρωκοινοβουλίου και της ίδιας της Κομισιόν, μόνο ερωτήματα δημιουργεί η αναιτιολόγητη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση μιας τόσο ενδιαφέρουσας και πολύτιμης Έκθεσης. Οι Ρομά είναι η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα στην ΕΕ και η προστασία των δικαιωμάτων τους είναι ζήτημα πολιτισμού.

(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

Θέμα: Έκθεση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Στις 12.07.2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών) προκήρυξε διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης με θέμα “Δραστηριότητες για τη βελτίωση του αντίκτυπου πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και στη μη διακριτική μεταχείριση των Ρομά στην ΕΕ”. (1)

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε τελικά στο European Roma Rights Centre (2) και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα υποβαλλόταν στην Επιτροπή το Μάιο του 2010.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει παραλάβει την εν λόγω Έκθεση και αν ναι, πότε σκοπεύει να τη δώσει στη δημοσιότητα;

(1) http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178110-2008:TEXT:EL:HTML

(2) http://www.errc.org/cms/upload/media/03/B3/m000003B3.pdf

Διαβάστε επίσης