Τοποθέτηση στην ολομέλεια για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση

{youtube}q99En-pDEf8{/youtube}

Προφορική παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος κατά τη διάρκεια συζήτησης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμάκων και τους όρους της αρχικής τους αδειοδότησης

Την Έκθεση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, την παρακολούθηση δηλαδή της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της έκθεσης είναι η τροποποίηση των δύο νομοθετικών πράξεων που διέπουν την έγκριση των φαρμάκων, με γνώμονα την:

– Παροχή σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας νέας επιστημονικής επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

– Ενίσχυση της διαφάνειας και της επικοινωνίας για θέματα ασφάλειας φαρμάκων ανάμεσα στα κράτη μέλη

– Εισαγωγή ενός νέου τμήματος «βασικών πληροφοριών»  στο φύλλο οδηγιών, αλλά και ενίσχυση της βάσης δεδομένων Eudravigilance, μια διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες για το κοινό, ώστε να καταστεί το μοναδικό σημείο εισαγωγής πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης στην ΕΕ.

– Τη θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης των κινδύνων για κάθε νέο φάρμακο

– Εξορθολογισμό του υφιστάμενου συστήματος για την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών (όλα τα δεδομένα απευθείας σε βάση δεδομένων του οργανισμού) και

– Την καθιέρωση άμεσης υποβολής εκθέσεων από τους ασθενείς στις αρμόδιες αρχές.

{youtube}q99En-pDEf8{/youtube},

Διαβάστε επίσης

Το περιβάλλον δεν μπορεί να μένει στη σκιά

Ψηφίστηκε στην επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση για τους Περιβαλλοντικούς Λογαριασμούς. Εισηγητής των Πράσινων ο Μιχ. Τρεμόπουλος Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το

Σύνοδος κορυφής της ΕΕ και κρίση της Ευρωζώνης: Πάλι κλότσησαν τον κουβά για τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.

Οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, σε μικρή αλλαγή της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να προβλέπει τη δημιουργία μόνιμου