Το μπαλάκι στην Ελλάδα πετά η Κομισιόν για τις παράνομες μεταγωγές υπόπτων από τη CIA

Απάντηση της Επιτρόπου Reding σε ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων

Αναρμόδια δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της συνεργασίας των ελληνικών αρχών με την CIA στη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, σύμφωνα με απάντηση της Επιτρόπου Reding σε ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου. Χαρακτηριστικά δηλώνει πως «εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα – όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμφωνίες και την εσωτερική τους νομοθεσία».

Μάλιστα η Διεθνής Αμνηστία πριν λίγες μέρες έδωσε στη δημοσιότητα σχετική Έκθεση με τίτλο: «Κοινό μυστικό: Πληθαίνουν οι ενδείξεις για τη συνενοχή της Ευρώπης σε παραδόσεις και μυστικές κρατήσεις» (http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/023/2010/en/3a3fdac5-08da-4dfc-9f94-afa8b83c6848/eur010232010en.pdf)

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Από πολιτική άποψη η Κομισιόν δεν έχει κανένα δικαίωμα να παίζει τον Πόντιο Πιλάτο, πετώντας το μπαλάκι στα κράτη-μέλη, όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για μυστικές επιχειρήσεις παράνομης κράτησης και μεταφοράς ανθρώπων, όχι για κάποιο καθημερινό γραφειοκρατικό ζήτημα. Η δέσμευση για ανυποχώρητη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ο στόχος για βαθύτερη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα για ικανοποίηση επιμέρους διπλωματικών σκοπιμοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση, αντί να σιωπά για τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας, οφείλει άμεσα κάθε αναγκαία εξήγηση για την εμπλοκή της χώρας μας στην παράνομη μεταφορά και κράτηση ανθρώπων από τη CIA»

 

 

(ακολουθεί η ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου και η απάντηση της Επιτρόπου Reding)

 

 

Θέμα: Μυστικές κρατήσεις και έκνομες μεταγωγές από τη CIA στην Ελλάδα

Με το ψήφισμα P6_TA(2007)0032 της 14.2.2007(1) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων «σημειώνει τις 64 στάσεις που πραγματοποίησαν σε ελληνικούς αερολιμένες αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη CIA και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τον σκοπό των εν λόγω πτήσεων που προέρχονταν από ή είχαν προορισμό χώρες που σχετίζονται με κυκλώματα κατ’ εξαίρεση παραδόσεων και μεταφορές κρατουμένων».

Πρόσφατη ανακοίνωση του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας(2) επισημαίνει την απροθυμία και την αδράνεια που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα στο θέμα αυτό οι ελληνικές πολιτικές και δικαστικές αρχές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.  Είναι ικανοποιημένη από τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία για τις εν λόγω πτήσεις και την αποζημίωση των θυμάτων;

2.  Γνωρίζει αν παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης συνεργάστηκαν με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών με αποτέλεσμα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

3.  Σε τι ενέργειες έχει προβεί ή σχεδιάζει να προβεί η ίδια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις του ανωτέρω ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0032+0+DOC+XML+V0//EL

(2) http://www.amnesty.org.gr/amnesty-international-calls-for-accountability-on-the-practical-delivery-of-prisoners-to-the-cia-flights

 

 

 

Απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής

Όσον αφορά τις πρακτικές των διαφόρων κρατών μελών, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα, και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, δεν φαίνεται ότι, ως προς το αναφερόμενο θέμα, το εν λόγω κράτος μέλος ενήργησε με τον τρόπο αυτό κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Ως προς αυτό το θέμα λοιπόν, εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα – όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμφωνίες και την εσωτερική τους νομοθεσία.

Όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή παραπέμπει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στην απάντηση της στην προφορική ερώτηση H-0236/10(1) και στην δήλωσή της στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στην περίοδο συνόδου του Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009.

Διαβάστε επίσης

Αντίδραση της κομισιόν στις καταγγελίες μας για καταστροφές από χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία

Επιτόπια επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης στις αρχές Απριλίου! Άμεση ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις σοβαρές καταγγελίες για προστατευόμενες περιοχές της Βουλγαρίας, που είχε προωθήσει με σχετική

Ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τη ρύπανση στο Δήμο Μεσσαπίας στην Εύβοια από τοξικά απόβλητα και την κατάσταση υδάτων των λιμνών της Βόρειας Ελλάδας

Ανεξέλεγκτη φαίνεται να είναι η κατάσταση  με τη ρύπανση υδάτινων πόρων στη  χώρα μας φανερώνοντας μια πολιτική αδιαφορία από πλευράς της  κυβέρνησης για το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα. Ο Ευρωβουλευτής  των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος κατέθεσε την