Το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας βασίζεται σε ένα αδιέξοδο μοντέλο

Το καταψήφισε ο Μ. Τρεμόπουλος

sumboulio Kentrikhs_MakedoniasΑρνητική ήταν η ψήφος του Περιφερειακού Συμβούλου της Οικολογίας Αλληλεγγύης Μ. Τρεμόπουλου, κατά τη σημερινή συζήτηση του νέου οργανογράμματος της Περιφέρειας, επειδή, όπως δήλωσε: «Ενισχύει τον συγκεντρωτισμό, υποβαθμίζει τον τομέα του Περιβάλλοντος σε ένα απλό Τμήμα, υπαγόμενο στα αντικείμενα της Βιομηχανίας και της Ανάπτυξης, ορίζει Διευθυντές χωρίς συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπηρεσίας και Τμηματάρχες ακόμη και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά από μια προσχηματική διαδικασία διαβούλευσης και τη διανομή του τελικού κειμένου μόλις τρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση, το αποτέλεσμα δεν μοιάζει να προέκυψε από κάποια σοβαρή μελέτη, αλλά μάλλον ακολούθησε γνωστές συστάσεις για “σφίξιμο” των αυτοδιοικητικών δομών και αναπτυξιακές κατευθύνσεις που προσδοκούν να

προσελκύσουν μεγάλες επενδύσεις και μαζικό τουρισμό, χωρίς “ενοχλητικά” περιβαλλοντικά εμπόδια».

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της παρέμβασης του Μ. Τρεμόπουλου:

– Το νέο οργανόγραμμα υποτίθεται πως έρχεται να καλύψει εκκρεμότητες και κενά του προγράμματος Καλλικράτης, το οποίο ήδη είχε προσαρμοστεί στη διαφαινόμενη τότε κρίση, αλλά τελικά έχει επηρεαστεί από τη γενικότερη υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης και την εξάρτησή της από ένα στρεβλό και καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης.

– Η τελική εκδοχή της διοίκησης διανεμήθηκε την Πέμπτη 2/6 το μεσημέρι για να συζητηθεί τη Δευτέρα 6/6. Πρόκειται για ελάχιστα επαρκές διάστημα μελέτης του κειμένου. Επίσης, οι διαδικασίες διαβούλευσης δεν ήταν και τόσο εξαντλητικές όσο ισχυρίζεται ο Περιφερειάρχης. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν να διαρρεύσουν ενδιάμεσες εκδοχές του κειμένου από το Σύλλογο Εργαζομένων, ούτε φυσικά να φτάσει ο Σύλλογος στο σημείο να κηρύξει στάση εργασίας.

– Υπάρχουν ορισμένες θετικές προβλέψεις, όπως η δημιουργία Διεύθυνσης Τουρισμού, η δημιουργία Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, η δημιουργία Tμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, η διάκριση των αιρετών οργάνων (συλλογικών και μονοπρόσωπων) από τον διοικητικό μηχανισμό. Ωστόσο, το σύνολο κινείται σε μια κατεύθυνση συγκεντροποίησης, με κατάργηση υπηρεσιών στις περιφερειακές ενότητες και μεταφορά τους στο κέντρο και ορισμούς Διευθυντών χωρίς συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της υπηρεσίας.

– Στην Αυτοτελή Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, δεν περιλαμβάνεται κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για την κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα επιχειρηματικότητα.

– Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, περιλαμβάνεται και Τμήμα Εργαστηρίων, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται τα επιμέρους εργαστήρια που έχει στη δικαιοδοσία του. Στο Τμήμα υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες που ανάγονται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια. Αν αυτές είναι οι κύριες αρμοδιότητες, τότε ποια σχέση με Εργαστήρια έχει;

– Ένα άλλο Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών και αναφέρει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αυτής. Αναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και τη μέριμνα για την λειτουργία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας, χωρίς όμως να περιγράφονται οι έλεγχοι και οι κατευθύνσεις έρευνας για τις οποίες θα είναι αρμόδιο. Για το αλαλούμ που επικρατεί στον τομέα των μετρήσεων ρύπων της Περιφέρειας έχουμε αναφερθεί πρόσφατα.

– Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, θεωρούμε απαράδεκτη την ανάμιξη των δύο αυτών αντικειμένων, με σαφή την υποβάθμιση του τομέα του Περιβάλλοντος και την εξάρτησή του από τον τομέα της Ανάπτυξης, η οποία ούτε καν ως Βιώσιμη ή ως Αειφόρος δεν διευκρινίζεται. Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη διακριτής Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε σύζευση ίσως με τον τομέα του Τουρισμού, ή με τους τομείς της Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

– Η υποβάθμιση του τομέα του Περιβάλλοντος φαίνεται και με την ανάμιξή του με τους τομείς Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε μια Διεύθυνση και περιορίζεται τελικά σε ένα απλό Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας.

– Η νεοϊδρυθείσα Διεύθυνση Τουρισμού δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά για ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ούτε και παρέχονται κατευθύνσεις προσαρμογής σε αειφορικά πρότυπα. Αυτό μας κάνει να ανησυχούμε ότι τελικά θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του κλασικού μοντέλου μαζικού τουρισμού των μεγάλων μονάδων και του all inclusive, που έχει καταστρέψει και άλλες μεσογειακές χώρες. Η μη σύνδεσή του άλλωστε με τον τομέα του Περιβάλλοντος, ο οποίος περιορίστηκε στις αρμοδιότητες ενός Τμήματος και ούτε καν μιας Διεύθυνσης, δείχνει να μη θέλει περιβαλλοντικά εμπόδια στο σχεδιασμό του.

– Στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Αλιείας εισάγεται ένα νέο Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, στο οποίο, δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για ιδιαίτερη μεταχείριση των ποιοτικών βιολογικών προϊόντων και της παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές ποικιλίες. Επίσης, δεν γίνεται καμιά αναφορά στις μυστικώς διαπραγματευόμενες διεθνείς συμφωνίες CETA και ΤΤΙΡ, οι οποίες αν υιοθετηθούν θα εξαρτήσουν τον αγροτικό κλάδο πολύ περισσότερο στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, υποβαθμίζοντάς τον ακόμη περισσότερο. Η σχετική οργάνωση των υπηρεσιών που προβλέπεται αποδεικνύει άγνοια των διεθνών συνθηκών και των κινδύνων που επαπειλούνται, αλλά και μη λήψη οποιασδήποτε σχετικής πρωτοβουλίας.

– Προβλέπεται ότι στις ΓΔ, Δ/νσεις και Υποδ/νσεις προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ, με εξαίρεση όσον ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη νόμου. Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι οι προϊστάμενοι θα έπρεπε να έχουν συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τη θέση τους. Απορούμε με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε κάτι διαφορετικό.

– Επίσης, εντύπωση προκαλεί η πρόβλεψη για τους Τμηματάρχες και Προϊσταμένους Γραφείων ότι ελλείψει ΠΕ ή ΤΕ θα μπορούν να ορίζονται και υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τόση έλλειψη πτυχιούχων υπάρχει;

Διαβάστε επίσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Για τους Ευρωπαϊκούς Περιβαλλοντικούς Λογαριασμούς (στατιστικά δεδομένα)

{youtube}4_ZDLI24Bz4{/youtube} Τοποθέτηση του Μ. Τρεμόπουλου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τους Ευρωπαϊκούς Περιβαλλοντικούς Λογαριασμούς  Μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων είπε:

Σέιχ Σου: Απαιτείται προστασία του πολύτιμου πνεύμονα της Θεσσαλονίκης

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στην ευρωβουλή για τις συνεχιζόμενες απειλές Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και την καλύτερη προστασία του, που απασχολούν εδώ και δεκαετίες