Χάρτα των Βρυξελλών

Τον περασμένο Μάιο, δημοσιοποιήθηκε από δεκάδες μεγάλους ευρωπαϊκούς δήμους η Χάρτα των Βρυξελλών, με την οποία αναλαμβάνουν συγκεκριμένες φιλόδοξες δεσμεύσεις για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου. Μέχρι στιγμής τη Χάρτα έχουν υπογράψει δήμοι από 16 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ άλλων, η Χάρτα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσουν ως στόχο, τουλάχιστον 15% των μετακινήσεων πανευρωπαϊκά να γίνεται το 2020 με ποδήλατο. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει επαρκείς προϋπολογισμούς στη διάθεση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την οικονομική υποστήριξη των δήμων και των οργανώσεων που προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου στην Ευρώπη.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να υιοθετήσει το στόχο να γίνεται με ποδήλατο το 15% των μετακινήσεων σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2020;

2. Μετά τη δημιουργία θέσης Ευρωπαίου Υπευθύνου για το Ποδήλατο (EuropeanCyclingOfficer), τι πολιτικές σκοπεύει να προωθήσει προκειμένου να ενισχύσει τη χρήση του ποδηλάτου;

 

 

Διαβάστε επίσης