ΧΥΤΑ Φυλής: Η δημόσια υγεία ΔΕΝ είναι λεπτομέρεια!

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για τα προβλήματα υγείας στο Δήμο Φυλής

Το θέμα της επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων του Δήμου Φυλής φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλης Τρεμόπουλος. Σε ερώτηση του, επισημαίνει την ενδεχόμενη συσχέτιση μεταξύ της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και σοβαρών προβλημάτων υγείας των κατοίκων.

Παρά τις εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ, δεν έχει ακόμα διενεργηθεί κανένας έλεγχος στα ρυπασμένα εδάφη για σημειακές πηγές παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, για παράνομες αποθέσεις ή για ανίχνευση μεγάλου αριθμού τοξικών ουσιών (διοξίνες, βαρέα μέταλλα κλπ), που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρας κλπ) της περιοχής. Παράλληλα, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απάντησε σε σχετικό αίτημα των κατοίκων ότι αδυνατεί να διενεργήσει μελέτη νοσηρότητας που θα

οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και θα αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Κι όλα αυτά τη στιγμή που δρομολογούνται στην ίδια περιοχή νέες κολοσσιαίες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων που θα διαιωνίσουν το υπάρχον αδιέξοδο.

«Tο υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που ακολουθείται χρόνια, καθώς και οι κακές συνθήκες λειτουργίας στο ΧΥΤΑ Φυλής έχουν αναμφισβήτητα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε επανηλλημμένα διατυπώσει ολοκληρωμένες προτάσεις εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που διαφέρουν ριζικά από τα σχέδια που προωθούνται τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Ανεξαρτήτως αυτού όμως, στο θέμα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας δεν χωρούν εκπτώσεις από κανένα. Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε τα κονδύλια που απαιτούνται για να γίνει συστηματική καταγραφή της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου Φυλής όπου συγκεντρώνεται ένα τεράστιο ποσοστό των απορριμμάτων που παράγονται στη χώρα. Είναι όμως ακόμα σημαντικότερο, το Υπουργείο Υγείας να ασχοληθεί σοβαρά με τις καταγγελίες των κατοίκων και να προχωρήσει στη διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης καθώς και συστηματικής φροντίδας της υγείας τους.»

 

 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης

 

Θέμα: Επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του Δήμου Φυλής από την παρουσία ΧΥΤΑ στην περιοχή

Στο Δήμο Φυλής λειτουργεί πολλά χρόνια Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων όπου καταλήγει το σύνολο σχεδόν των απορριμμάτων της Αττικής, που αποτελούν το 40% των απορριμμάτων της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), οι περιβαλλοντικοί όροι για δύο νέες μεγάλες μονάδες Βιολογικής Ξήρανσης και Μηχανικής Ανακύκλωσης, συνολικής δυναμικότητας 4000 τόνων/ημέρα που θα λειτουργήσουν στην ίδια περιοχή [1,2]. Παρά τις εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ , δεν έχει ακόμα διενεργηθεί κανένας έλεγχος στα ρυπασμένα εδάφη για σημειακές πηγές παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, για παράνομες αποθέσεις ή για ανίχνευση μεγάλου αριθμού τοξικών ουσιών (διοξίνες, βαρέα μέταλλα κλπ), που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρας κλπ) της περιοχής. Τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών διαμαρτύρονται για εκτεταμένα σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας στο Δήμο Φυλής . Σε σχετικό αίτημα για επιδημιολογική μελέτη νοσηρότητας με στόχο τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ αύξησης κρουσμάτων καρκίνου και της παρουσίας ΧΥΤΑ στην περιοχή, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απάντησε ότι αδυνατεί να διενεργήσει τέτοια μελέτη .

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Θεωρεί επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε., μελέτη για εντοπισμό ρυπασμένων εδαφών και σημειακών πηγών επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και για μεταφορά παράνομων αποθέσεων σε χώρους ασφαλούς διάθεσης;

2. Θα ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε διενέργεια μελέτης νοσηρότητας με στόχο τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ αύξησης κρουσμάτων καρκίνου και της παρουσίας ΧΥΤΑ στην περιοχή;

3. Σε τι περαιτέρω ενέργειες προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία των πολιτών;

 

____________________________

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%919%CE%9E0-%CE%9B

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%919%CE%9E0-%CE%A8

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni=1009&language=el-GR

Καταγγελία-αίτημα του Χ. Μαρμάρου (Α/Π 1543/08.06.2011 ΕΓΕΠΕ)

Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού

Διαβάστε επίσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Ναι στην Ανάπτυξη Κοινωνικής Οικονομίας, όχι στον Εκφυλισμό τους σε Νέα Stage Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο Στο ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το