Όρια στη Διάρκεια Μεταφοράς των Ζώων

Ανεπαρκής απάντηση της Κομισιόν, αναγκαία η συνέχιση της πίεσης

Αδιάφορη παραμένει η Κομισιόν απέναντι στα προβλήματα από τις μεγάλης διάρκειας μεταφορές των κτηνοτροφικών ζώων, θέμα που είχαν θέσει οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Στην απάντηση του Επιτρόπου Υγείας και Καταναλωτών κ. Ντάλι προς τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλο, ο οποίος είχε ζητήσει με ερώτησή του να τεθεί μέγιστο όριο 8 ωρών στις μεταφορές ζώων με προορισμό τη σφαγή ή πάχυνση, η Κομισιόν αποφεύγει να

πάρει σαφή θέση και παραπέμπει το θέμα στις καλένδες, αναφέροντας ότι προετοιμάζει έκθεση για τη μεταφορά των ζώων, βάσει της οποίας θα εξετάσει σε ποιές ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει.

 

Οι συνεχείς παραβάσεις του Κανονισμού 1/2005 για τη μεταφορά ζώων, καθώς και η ανεπάρκεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να καλύψει στοιχειώδεις όρους για βελτίωση της μεταχείρισης των ζώων αποδεικνύουν την πλήρη αδυναμία προστασίας τους κατά τη μεταφορά. Οι απαράδεκτες και βασανιστικές συνθήκες μεταφοράς που οδηγούν στον τραυματισμό αλλά και θάνατο ζώων από ποδοπατήματα, αφυδάτωση, έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κ.α. συχνά αποτελούν την τελευταία «δοκιμασία» τους πριν το σφαγείο. Επιπλέον, οι μεγάλης διάρκειας μεταφορές συμβάλλουν στη διάδοση ασθενειών, αποθαρρύνουν την ήπια και τοπική διάσταση της κτηνοτροφίας και ωθούν στις παράλογες πρακτικές της μεγακτηνοτροφίας και τις καταστρεπτικές τους συνέπειες για το περιβάλλον και τα ίδια τα ζώα. Διεθνής εκστρατεία συλλογής υπογραφών στο διαδίκτυο, βρίσκεται σε εξέλιξη στο http://www.8hours.eu/

«Με την απάντησή της, η Κομισιόν δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρει να διορθωθούν ούτε καν οι πιο ακραίοι παραλογισμοί της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Στο στόχο λοιπόν για ανώτατο όριο 8 ωρών στη μεταφορά ζώων για πάχυνση ή σφαγή, θα χρειαστεί  να επανέλθουμε, τόσο θεσμικά όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Είναι επιτακτικό  να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία και ο υπάρχων ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά και να συνεχιστεί η διεθνής πίεση προκειμένου να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σαφή θέση. Όπως έχουμε ήδη τονίσει, πρόκειται για κάτι ευρύτερο από την προστασία των ζώων: θέτοντας όρια σε μια παράλογη πρακτική, ενισχύει την ήπια και τοπική διάσταση της κτηνοτροφίας, εξορθολογίζει τις μεταφορές και το κλιματικό τους αποτύπωμα, βελτιώνει την υγεία των ζώων και την προστασία του καταναλωτή, περιορίζει τη μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις μόνο εκεί όπου αυτή έχει πραγματικά να προσφέρει κάτι».   

 

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του Μ. Τρεμόπουλου και η απάντηση της Κομισιόν)

 

Ερώτηση: Συνθήκες προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά

Πολλά μέλη του Κοινοβουλίου και πολλοί πολίτες των χωρών της ΕΕ ανησυχούν για τις καταστροφικές επιπτώσεις στην ευημερία των ζώων λόγω των μεταφορών μεγάλης διάρκειας [1].  Οι καταστροφικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται  από τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.  Το σημείο 5 του Κανονισμού δηλώνει ότι «για λόγους ευημερίας των ζώων η μεταφορά τους σε μακρινά ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που προορίζονται για σφαγή, πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο». Το σημείο 18 δηλώνει ότι τα «μακρινά ταξίδια είναι πιθανό να έχουν πολύ πιο αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των ζώων από τα πιο σύντομα».

Επιστημονική Γνωμοδότηση του 2011 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων έχει συστήσει ότι «προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών συνδεδεμένων με τη μεταφορά, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα μειώσουν τον αριθμό των ζώων που μεταφέρονται (π.χ. αντικαθιστώντας τη μεταφορά των ζώων αναπαραγωγής με χρησιμοποίηση  σπέρματος ή εμβρύων), και τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ζώων που προορίζονται για πάχυνση ή σφαγή (π.χ. με μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων) ή μειώνοντας το χρόνο μεταφοράς (π.χ. με σφαγή ζώων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή παραγωγής).» [2]

Η Ομοσπονδία των Κτηνιάτρων της Ευρώπης (FVE) δηλώνει ότι «Αναγνωρίζεται ιδιαίτερα ότι ο κίνδυνος για αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των ζώων αυξάνεται με τον αυξανόμενο χρόνο μεταφοράς τους» [3]. Αποφασιστικά, το FVE τονίζει ότι «Τα ζώα πρέπει να εκτρέφονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εγκαταστάσεις στις οποίες γεννιούνται και να θανατώνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο της παραγωγής».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι η Επιτροπή έτοιμη να προτείνει μια τροποποίηση στον Κανονισμό του Συμβουλίου (EC) αριθ. 1/2005 για να ορίσει έναν λογικά σύντομο μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο ταξιδιών για τη μεταφορά των ζώων με προορισμό την πάχυνση ή τη σφαγή και ειδικότερα να ορίσει ένα μέγιστο όριο 8 ωρών στα ταξίδια με προορισμό τη σφαγή;

_________________

[1] http://www.8hours.eu/

[2] EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW); Scientific Opinion concerning the welfare of animals during transport. EFSA Journal 2011; 9(1):1966.[125 pp.].doi:10.2903/j.efsa.2011.1966.

[3] Federation of Veterinarians of Europe. Position paper on the welfare of animals during transportation.  November, 2008. http://www.fve.org/news/position_papers/animal_welfare/fve_08_016_transport.pdf

 

EL E-005112/2011

Απάντηση του κ. Dalliεξ ονόματος της Επιτροπής

Με τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) 1/2005 περί της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά[1] εισήχθησαν ορισμένα μέτρα που βελτιώνουν τις συνθήκες μεταφοράς για τα ζώα. Ωστόσο, παρά το ότι μέσα στην πρόταση της Επιτροπής υπήρχαν αναθεωρημένες διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού και τις προβλέψεις για το χώρο που διατίθεται, αυτές δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και επομένως οι απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες από το 1995.

Η Επιτροπή προετοιμάζει έκθεση περί της μεταφοράς των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 32 του παραπάνω κανονισμού. Στην έκθεση θα εξετάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με την επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά[2], που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA).

Η έκθεση προβλέπεται να εγκριθεί το Σεπτέμβριο 2011. Με βάση την έκθεση η Επιτροπή θα εξετάσει ποιες ενέργειες ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση κάθε υπαρκτού προβλήματος.

 


[1]   ΕΕ L 3, 5.1.2005, σ. 1.

[2]   EFSA Journal 2011;9(1):1966 [125 pp.].

Διαβάστε επίσης

Θύματα της κρίσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο Eυρωκοινοβούλιο για την αναστολή της χρηματοδότησής τους Για την αναστολή της χρηματοδότησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατέθεσε ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κλωτσιά στο πρόσωπο της Ευρώπης

Ερώτηση Τρεμόπουλου για την αστυνομική βία εναντίον ειρηνικής Ελληνίδας διαδηλώτριας στις Βρυξέλλες Στο ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το θέμα της βίαιης αστυνομικής επίθεσης σε