30 χρόνια πίσω στην προστασία των καταναλωτών;

Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στην ευρωβουλή για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Συμβάσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές

Τους κινδύνους που ενέχει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών φέρνει υπόψη της Κομισιόν, με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, αναδεικνύοντας και τις αντιρρήσεις των καταναλωτικών οργανώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση για τη δημιουργία μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Συμβάσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές. Η πρόταση ονομάστηκε και «28η συνταγή», καθώς θα ισχύσει παράλληλα με τις 27 εθνικές νομοθεσίες. Η βασικότερη πρόβλεψη αφορά το «εργαλείο επιλογής», που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέγουν τις ευνοϊκότερες γι’ αυτές ρυθμίσεις. Σήμερα, η νομοθεσία, για τις συμβάσεις επιχειρήσεων, με καταναλωτές, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, γιατί στοχεύει, στην προστασία του αδύναμου μέρους μίας σύμβασης, δηλαδή του καταναλωτή. Η νομοθεσία αυτή μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της, γιατί όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουν.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει στον έμπορο ή στην επιχείρηση, το δικαίωμα να επιλέξουν, αν θα εφαρμόσουν τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία ή την, ήδη, υπάρχουσα εθνική νομοθεσία. Έτσι, μια επιχείρηση, που πουλάει λογισμικό, σε καταναλωτή, από κράτος-μέλος, που δεν προβλέπει στην εθνική του νομοθεσία υψηλό επίπεδο προστασίας, π.χ. όταν το λογισμικό είναι ελαττωματικό, θα επιλέξει να εφαρμόσει την εθνική νομοθεσία. Αντίθετα, αν το κράτος-μέλος, όπου κατοικεί ο καταναλωτής, παρέχει υψηλότερη προστασία, από την προστασία, που προβλέπει η νέα νομοθεσία, η επιχείρηση θα επιλέξει τη νέα νομοθεσία.

«Η προαιρετική επιλογή και τα εθελοντικά εργαλεία που προβλέπονται από την “28η συνταγή”, αποτελούν μια ξεκάθαρη οπισθοχώρηση στα ευρωπαϊκά δικαιώματα των καταναλωτών κατά τουλάχιστον 30 χρόνια», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαστεί πάνω στο ευρωπαϊκό κεκτημένο για τους καταναλωτές πάνω από 3 δεκαετίες. Τα δικαιώματα για τους καταναλωτές είναι πλέον γνωστά σε αυτούς, διεκδικούνται, εφαρμόζονται και η εμπειρία έχει αποδείξει ότι λειτουργούν αρκετά καλά. Όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, απαιτούν και το σεβασμό τους. Δεν υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει λόγος να υιοθετηθεί μια νομοθεσία που επιτείνει την ασάφεια και τη σύγχιση στον καταναλωτή. Ζητούμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκσυγχρονίσει τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Συμβάσεις, με πραγματική και υποχρεωτική νομοθεσία και όχι με εθελοντικά εργαλεία».

Aκολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Θέμα: Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Συμβάσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές

Το 2005 ξεκίνησε διαβούλευση για αναθεώρηση 8 Οδηγιών για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η μέγιστη εναρμόνιση που επιδίωκε η Επιτροπή σήμαινε ότι πολλά κράτη-μέλη θα ήταν υποχρεωμένα να υποβαθμίσουν την προστασία των καταναλωτών. Τελικά αναμορφώνονται 2 μόνον Οδηγίες, με μέγιστη εναρμόνιση σε κάποια άρθρα και ελάχιστη σε άλλα.

Πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε το λεγόμενο «εργαλείο επιλογής», ως  νομοθεσία με μέγιστη εναρμόνιση, αποκλειστικά για συμβάσεις διασυνοριακών αγορών και παράλληλα με τις 27 εθνικές νομοθεσίες. Παρά τις αντιρρήσεις των καταναλωτικών οργανώσεων [1,2], η Επιτροπή, στις 11 Οκτωβρίου 2011, ανακοίνωσε την πρότασή της για την «28η συνταγή».

Η Επιτροπή ερωτάται:

1. Αποδέχεται ότι η προαιρετική επιλογή και τα εθελοντικά εργαλεία που προβλέπονται από την «28η συνταγή», αποτελούν οπισθοχώρηση στα ευρωπαϊκά δικαιώματα των καταναλωτών κατά τουλάχιστον 30 χρόνια;

2. Σκοπεύει να εκσυγχρονίσει τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Συμβάσεις, με πραγματική και πλήρως υποχρεωτική νομοθεσία;

3. Σκοπεύει να ασχοληθεί με τη σύνταξη υποδειγμάτων συμβάσεων, με απλουστευμένους όρους, κατανοητούς στους καταναλωτές, όπως το Ευρωπαϊκό Υπόδειγμα Σύμβασης που έχει προτείνει η BEUC(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών), το οποίο και τους καταναλωτές προστατεύει και τις επιχειρήσεις διευκολύνει;

4. Σκοπεύει να ασχοληθεί με τη Συλλογική Αποζημίωση των Καταναλωτών, μέσω δικαστικών διαδικασιών και με την ενίσχυση των διαδικασιών της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών, που είτε λείπουν από το νομικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, είτε δεν εφαρμόζονται;

 


http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1722&Itemid=1

http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/4/NACGHLECEJEKJJLAIMIDOPHIPDWY9D7WW39DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2011-09817-01-E.pdf

Διαβάστε επίσης

Να μπεί τέλος για όλα τα καθεστώτα διαπλοκής!

  Δήλωση Τρεμόπουλου για την καταδίκη Ψωμιάδη   Με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη σημερινή απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που επιβεβαίωσε την αρχική